• czech
 

Teorie krimpování

 

Technika krimpování slouží ke spojování elektrických vodičů, přičemž se vodič vloží do svorky (kolíku, dutinky), která je pak deformována při vysokém tlaku, čímž dochází k tavení za studena. Plocha průřezu velikosti tisíciny palce* se zmenší a odstraní se tak prakticky všechna prázdná místa v kontaktu, ve kterých se lisovaný vodič nachází. Mechanická pevnost a spolehlivá elektrická spojitost jsou zaručeny. V případě ukončování vodičů v kontaktech se poslední dobou dává přednost lisování před pájením (letováním), a to z toho důvodu, že se změnily podmínky, kterým jsou elektrické konektory v současné době vystaveny.

Pozn.: Plocha průřezu velikosti tisíciny palce je plošná jednotka označující velikost příčného řezu vodiče nebo kabelu. Plocha průřezu je ekvivalentní ploše kružnice, jejíž průměr je 0,001 palce, tj. přibližně 0,7854 milióntiny čtvrerečního palce (neboli 2,54 x 10-7 x p). 

KRIMP

Krimpování se stává důležitější metodou spojováním ve více-pinových konektorech a spojovacích zařízeních. To je nyní převládající metoda ukončení z těchto velmi spolehlivých důvodů:

  • Protože se nejedná o mokrý proces, nevyvstává riziko koroze. Nepoužívají se žádná lepidla, pájecí pasty nebo přísady.
  • Člověk je fakticky vyřazen při tvorbě spoje. Pevnost, přesnost a spolehlivost krimpovaného spoje jsou kontrolovány krimpovacím (lisovacím) nástrojem, ne operátorem. Pracovní nástroj uvolní spoj pouze po plném dokončení krimpovacího cyklu. Není požadováno žádné odborné školení. Nástroje nejsou relativně nijak drahé.
  • U drátu s menším průřezem je krimp stejně tak pevný jako samotný drát.
  • Spoj může být zkontrolován vizuálně. Operátor i kontrolor mohou snadno, rychle a s jistotou zkontrolovat kvalitu provedení spoje přes kontrolní otvor v kontaktu, ve kterém je vidět lisovaný vodič.
  • Krimpovací (lisovací) nástroj je univerzální. Jsou určeny jak pro kolíky, tak pro dutinky mnoha druhů.
  • Na rozdíl od letovaných spojů, kontakty lze pokovovat a zvýšit tak spolehlivost kontaktu a odolnost vůči korozi.
  • Krimpování lze provést kdekoli, dokonce i na poli, bez speciální přípravy. Práce v terénu je stejná jako v dílně s použitím stejných pracovních nástrojů, stejné techniky, stejných jednoduchých činností (operací) a se zaručeným stejným výsledkem. 
  • Čistota povrchu není rozhodující. 
  • Celkové náklady na instalaci a provoz jsou nižší od té doby, co spojování je rychlejší a snadnější.

Zařízení určená pro krimpování naleznete zde

Prezentace

 
 
 
Novinky
 
 
 
 

acs2000baner

 
 
 

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář
Poptávané zboží:

  Obnovit Captcha